top of page

DEJAVNOSTI

FOLKLORA

Vodja: Maja Tekavec

Po osvoboditvi leta 1945 je bilo na pobudo vsestransko aktivne Hilde Rakovec ustanovljena  Folklorna skupina Besnica.

20 let kasneje  je bila na pobudo fantov in deklet, željnih plesa in druženja ponovno ustanovljena Foklorna skupina Besnica pod okriljem kulturnega društva. Vaje so imeli v zadružnem domu. Prvič so nastopili na otvoritvi obnovljenega gasilskega doma 4. julija 1969. Nato so nastopali na različnih prireditvah. Po letu 1970 skupina ni več delovala.

Jeseni 1995 je v besniški šoli začela delovati otroška folklorna skupina. Leta 2000 je skupina dobila novo ime Ajda. Leta 2002 se je število fokloristov potrojilo, skupina je dobila dva harmonikaša. Redno so  sodelovali na območnih srečanjih folklornih skupin, na kulturnih prireditvah v kraju in drugod.

V zadnjih letih deluje odrasla folklorna skupina Ajda s 5  pari pod mentorstvom  Maje Tekavec.

LITERARNO-DRAMSKA

Vodja: Mojca Trojar

Od vsega začetka delovanja društva je bila dejavna gledališka dejavnost. Letno so se naučili  po več iger. Najprej ločeno po spolu so kasneje igrali  mešano. Delovanje je bilo skromno, brez dvorane, vaje so potekale pri Štuhlnu, navečjih kmečkih podih, na prostem ali v ljudski šoli.

Delovni pogoji so se precej izboljšali, ko je bil leta 1927 zgrajen gasilski dom. Tako so se igre igrale na odru dvorane. Po obnovitvi gasilskega doma leta 1969, je gledališka skupina v  njem  dobila  garderobo. Z leti je do dvorano tehnično opremili in s tem izboljšali pogoje za delo. S prizidkom garaž so pridobili sobo za ličenje igralcev. Prav tako je imela gledališka skupina vzpone in padce.

Prvi  uprizoritvi iger sta bili leta 1909 in sicer Kukavica mrka ptica ali Boj za doto, ki so jo igrala dekleta ter Vseznal in njegov sluga Štipko Tiček, ki so ga odigrali fantje.

Nešteto iger je bilo odigranih do današnjega dne. V zadnjih letih  je dramska dejavnost popolnoma zamrla, zadnja odigrana igra je bila odigrana Jaz, Batman v režiji Tilna Lotriča in odigrana  z igralci mlajše generacije.

Zelo dejavna je bila bila lutkovna dejavnost, ki je delovala med leti 1984 in 1993 kot lutkovna skupina Paravan pod vodstvom Janeža Eržena. Prepotovala je Slovenijo, gostovala v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem in Poljskem. Najuspešnejša predstava je bila Grdi raček, za katero je režiser dobil za režijo zlato Linhartovo značko.

V zadnjih letih  se razvija literarna dejavnost, kjer so se predstavili besniški  pesniki, pisatelji, likovniki, skratka umetniki, ki zaznamujejo Besnico. Na kulturnih večer  v Kuharjevi galeriji, kasneje v prostorih RC Vogu so se odvili različni zanimivi večeri ob prebiranju  pesmi, kratkih besedil,  glasbenih vložkov in moderatorstva.

20200104_203111.jpg

PEVSKO-GLASBENA

Vodja: Anica Kordež

Pred več kot 100 leti, ko  ni bilo radia, televizije in drugih možnosti za zabavo, je bilo ljudsko petje po napornem  kmečkem delu  prava sprostitev za Besničane. Ob nedeljah in praznikih so s petjem obogatili  bogoslužje.

 

Od leta 1955 je bila cerkovniška služba združena z organistovo. Ubrano fantovsko petje  je ob večerih odmevalo po vasi. Z ustanovitvijo društva se je organiziralo zborovsko petje. Prepevali so v cerkvi in na različnih prireditvah. Delovalo je več pevskih zborov.

Trenutno v društvu delujeta dva pevska zbora in sicer otroški zbor Tilnovi slavčki pod vodstvom Tatjane Kozjek in Mešani pevski zbor sv. Tilen pod vodstvom Janeza Fabijana.

20200208_174828.jpg

LIKOVNO-USTVARJALNA

Vodja: Živa Slavec

Različni  likovni ustvarjalci različnih obdobij in smeri  ustvarjajo na področju Besnice, nekateri tudi  pod okriljem kulturnega društva. Med njimi naj omenim  Franca Beštra, Karola Kuharja, Mirka Sušnika in Natašo Jan.

Letošnje leto je prineslo nov  zagon  na  ustvarjalnem področju, ki ga začenja z raznimi  ročnimi delavnicami za otroke in odrasle mlada umetnica Živa Slavec, ki ustvarja z glino.

20200208_173457.jpg
bottom of page