top of page

PREDSTAVITEV DRUŠTVA

Pisalo se je leto  1908, ko je kulturno društvo ustanovil takratni besniški župnik Frančišek Serafin Pokorn in se je imenovalo Katoliško slovensko izobraževalno društvo. Župnik Pokorn je bil aktiven vse do leta 1931, bil je predsednik in podpredsednik društva, knjižničar. Knjižnici je podaril 200 knjig za zagon delovanja. Delovale so dramske skupine  in pevski zbori. Prirejali so različne kulturne prireditve.  Med letom 1931 in 1935 je društvo mirovalo.

Leta 1935 se je preimenovalo v Posvetno kulturno društvo in delovalo do nemške okupacije leta 1941. Med drugo svetovno vojno društvo ni bilo dejavno. Kmalu po njej pa je društvo spet zaživelo. Dobilo je novo ime Kulturno umetniško društvo Jožeta Paplerja Besnica, ki ga ima še danes.

Od ustanovitve društva do danes so v njegovem okviru delovali: knjižnica, več pevskih zborov in dramskih skupin. V zadnji tretjini  prejšnjega stoletja so bile ustanovljene še nove skupine: lutkovna, folklorna, radioamaterska, ki je kasneje preimenovala v računalniško.

Društvo je  bilo v svojem 110-letnem delovanju aktivno z manjšimi prekinitvami. Najuspešnejši dejavnosti sta  dramska in zborovska.

V letošnjem letu se je  zamenjalo vodstvo društva, članstvo se je pomladilo in dobilo  svež, mlad zagon. Deluje  folklorna,  literarno - dramska, glasbeno - pevska in likovno - ustvarjalna dejavnost.

bottom of page